BOF Architekten / Germany

E. ON Avacon / Salzgitter - Germany